PGA 2008 PGA 2008 Poznań Game Arena

Partnerzy

partner_ufi_new.png
UFI członek - założyciel UFI - działającego od 1925 roku Światowego Zrzeszenia Przemysłu Targowego
centrex

CENTREX członek - założyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Targowej CENTREX

pipt.gif
PIPT członek-założyciel Polskiej Korporacji Targowej (od 2007 Polska Izba Przemysłu Targowego) - pierwszej organizacji samorządu zawodowego przedsiębiorców branży targowej
emeca_150.jpg

EMECA członek - Europejskiego Stowarzyszenia Głównych Centrów Wystawienniczych,  instytucji, która od 1992 roku integruje najważniejsze ośrodki targowe w Europie

eurasco_125.jpg

EURASCO członek - Europejskiej Federacji Organizatorów Rolniczych Targów i Wystaw

iaf_120.jpg

iaf członek - Międzynarodowej Federacji Odzieży

eumabois_125.jpg

EUMABOIS członek - Europejskiej Federacji Producentów Maszyn do Obróbki Drewna
fdf_130.jpg FDF członek - Międzynarodowej Sieci Pokazowych Targów Leśnych

Aktywny uczestnik stowarzyszeń skupiających organizatorów specjalistycznych targów branżowych:

  • Międzynarodowego Zrzeszenia Targów Budownictwa IBEC
  • Konfederacji Organizatorów Targów Opakowań COPE
  • Komitetu Konsultacyjnego Europejskich Stowarzyszeń Rolniczych i Organizatorów Wystaw EURASCO
  • Międzynarodowej Federacji Odzieżowej IAF.
 
 
s
alternative baner 1
alternative baner 2
alternative baner 3
 
test