PGA 2008 PGA 2008 Poznań Game Arena

Wycieczki szkolne

Grupy szkolne

Dla szkół i uczelni przygotowaliśmy możliwość zakupu biletów ulgowych. Ściśle branżowy charakter części z organizowanych targów sprawia, że w niektóre dni brak wstępu dla grup szkolnych. Szczegółowe informacje o targach, dniach dostępnych dla szkół, obowiązkowych formularzach zgłoszeniowych oraz procedurze zakupu biletów ulgowych znajdą Państwo na stronach internetowych poszczególnych targów w zakładce „Informacje dla zwiedzających/ wstęp dla grup szkolnych” lub u opiekuna danych targów – zakładka „Kontakt”.

Kalendarium targów

 

Regulamin targów

Dofinansowanie unijne

W przypadku szkół profilowanych wycieczki szkolne realizujące program doskonalenia zawodowego wpisują się w program dofinansowania unijnego EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2  „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Informacje o aktualnie realizowanych projektach znajdą Państwo na stronach Wojewódzkich Urzędów Pracy w zakładkach PO KL.

 
 
s
alternative baner 1
alternative baner 2
alternative baner 3
 
test