PGA 2008 PGA 2008 Poznań Game Arena

Acanthus Aureus

Przyznawana przez MTP nagroda ACANTHUS AUREUS ma na celu nagradzanie najlepszych rozwiązań architektonicznych i graficznych, które sprzyjają bezpośredniej komunikacji z klientem i podkreślają pozytywny wizerunek firmy, wystawiającej swoją ofertę na poszczególnych targach. Statuetką Złotego Akanta nagradzane są stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy podczas targów.

acanthus_aureus.png

Wyróżniające się i dobrze przemyślane stoisko zdecydowanie ułatwia pracę i ma kluczowe znaczenie dla pozytywnego efektu marketingowego wynikającego z udziału w targach.

Nagroda ACANTHUS AUREUS została ustanowiona przez MTP w 2003 roku i od tego roku była wręczana wystawcom w niezmienionej formie. Po 10 latach Targi postanowiły nadać tej nagrodzie nową formę.

W nowej statuetce liść akantu, kojarzący się z klasycznymi wzorcami architektury, został  wkomponowany w nowoczesną bryłę, co podkreśla połączenie tradycji i współczesności i oddaje unikatowy charakter nagrody przyznawanej wystawcom, którzy najlepiej potrafili  zobrazować swoją wizję stoiska w połączeniu ze strategią marketingową firmy.

Niezwykle ważnym atutem nagrody jest również to, że przyznawana jest ona przez Kapitułę, w skład której wchodzą wybitni eksperci z zakresu designu, marketingu i wystawiennictwa targowego.

ACANHTUS AUREUS to nagroda dla najlepszych…

Zapraszamy do udziału…

Kontakt:

Napisz email Anna Smolińska
tel. +48 61 869 2109
e-mail: anna.smolinskaat mtp.pl
07685.png

Pobierz


* Zaproszenie *
* Ankieta *
* Regulamin konkursu *
Formularz zgłoszeniowy *

 
 
s
alternative baner 1
alternative baner 2
alternative baner 3
 
test