PGA 2008 PGA 2008 Poznań Game Arena

Targowy Know- How

Udział w targach przynosi wymierne efekty, zwłaszcza kiedy zaplanują Państwo działania przed targami, w ich trakcie i po.
Targi pozwalają na jednoczesną realizację wielu zamierzonych celów i pomagają w tworzeniu i pielęgnowaniu kontaktów osobistych, które są tak ważnym czynnikiem sukcesu w dzisiejszej, konkurencyjnej rzeczywistości. Dlatego tak wiele wiodących firm uznaje targi za ważny element strategii marketingowej.

DZIAŁANIA PRZED:

 • ustalić szczegółowe cele uczestnictwa w targach,
 • zaplanować stoisko tak, aby sprzyjało realizacji zamierzonych celów,
 • zaprosić potencjalnych klientów do odwiedzenia stoiska,
 • poprzedzić udział w targach reklamą i działaniami public relations,
 • zorganizować szkolenie personelu, który będzie obsługiwał stoisko,
 • skorzystać z możliwości, jakie daje Internet.

Dobre przygotowanie spotkań na stoisku to:

 • redukcja kosztów sprzedaży o 45%,
 • usprawnienie procesu sprzedaży o 40%.

DZIAŁANIA W TRAKCIE:

 • codzienne motywowanie personelu stoiska,
 • przyciąganie klientów,
 • koncentracja na kluczowej grupie docelowej,
 • umiejętne wykorzystanie kontaktów z dziennikarzami.

DZIAŁANIA PO:

 • przeprowadzić uczciwą analizę i ocenę pobytu na targach,
 • dokonać pomiaru wyników - porównania celów zamierzonych z osiągniętymi,
 • wykorzystać kontakty, które zostały nawiązane w trakcie targów,
 • przeprowadzić mailing do gości targowych,
 • podtrzymać kontakty z prasą, by zapewnić firmie odpowiedni rozgłos,
 • zarezerwować miejsce na przyszły rok.

 

 

Źródła:
Association of Exhibition Organisers
"L'Avenir du Media Salon", Public Systeme/Comexpo/Ipsos,   France
Power of Exhibitions II, Belgium

 
 
s
alternative baner 1
alternative baner 2
alternative baner 3
 
test